building-1080597_1280Program kursu: Glazurnik/posadzkarz
Czas trwania: 80 godz. szkoleniowych

Zajęcia teoretyczne (16 godz./2 dni):
1. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
2. Posługiwanie się dokumentacją techniczną
• czytanie rysunków wykonawczych i aranżacji wnętrz,
• wykonywanie przedmiarów robót glazurniczych na podstawie rysunków,
3. Magazynowanie, składowanie i transportowanie materiałów budowlanych
4. Dobieranie materiałów i narzędzi, przygotowanie zapraw, klejów i mieszanek betonowych:
• zasady prawidłowego doboru narzędzi w zależności od wykonywanej pracy,
• zasady prawidłowego doboru materiałów ( okładzina, klej, izolacja, masa wyrównująca)
• podstawy obliczania ilości materiałów.
• zasady prawidłowego przygotowania zapraw i klejów
5. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych:
• rodzaje i typy izolacji
• zasady doboru materiałów w zależności od stopnia narażenia na obciążenie wodą.
6. Wykonywanie podkładów pod posadzki:
• rodzaje podkładów i wymagania techniczne.
• zadania, jakie powinny spełniać podkłady.
• narzędzia, maszyny i sprzęt do przygotowywania zapraw i mieszanek.
7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót glazurniczych

Zajęcia praktyczne (64 godz./8 dni):
1. Przygotowanie podłoża (równanie, gruntowanie)
2. Zabezpieczenie podłoża przed wilgocią
3. Układanie glazury, płytek ceramicznych, terakoty, gresu itp.
4. Szlifowanie płytek pod kątem 45 st.
5. Wklejenie listew narożnikowych
6. Docinanie cokolików,
7. Układanie płytek prosto, w caro, z przesunięciem i we wzory
8. Fugowanie, spoinowanie płytek – fugi cementowe, silikonowe, epoksydowe
9. Impregnowanie płytek i fug emulsjami ochronnymi

Zapoznaj się z naszymi kursami: