building-1080597_1280Program kursu: Glazurnik/posadzkarz
Czas trwania: 80 godz. zegarowych/10 dni

Koszt szkolenia: 5500 zł

Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest zebranie grupy min. 6 osób

Maksymalna liczba osób na kursie: 10

Rozpoczęcie zajęć: październik 2022 r.

Zajęcia będą prowadzone od poniedziałku do piątku- przez kolejne 10 dni.

Godziny zajęć: 9:00-17:00

Zajęcia teoretyczne (16 godz./2 dni):
1. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
2. Posługiwanie się dokumentacją techniczną
• czytanie rysunków wykonawczych i aranżacji wnętrz,
• wykonywanie przedmiarów robót glazurniczych na podstawie rysunków,
3. Magazynowanie, składowanie i transportowanie materiałów budowlanych
4. Dobieranie materiałów i narzędzi, przygotowanie zapraw, klejów i mieszanek betonowych:
• zasady prawidłowego doboru narzędzi w zależności od wykonywanej pracy,
• zasady prawidłowego doboru materiałów ( okładzina, klej, izolacja, masa wyrównująca)
• podstawy obliczania ilości materiałów.
• zasady prawidłowego przygotowania zapraw i klejów
5. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych:
• rodzaje i typy izolacji
• zasady doboru materiałów w zależności od stopnia narażenia na obciążenie wodą.
6. Wykonywanie podkładów pod posadzki:
• rodzaje podkładów i wymagania techniczne.
• zadania, jakie powinny spełniać podkłady.
• narzędzia, maszyny i sprzęt do przygotowywania zapraw i mieszanek.
7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót glazurniczych

Zajęcia praktyczne (64 godz./8 dni):
1. Przygotowanie podłoża (równanie, gruntowanie)
2. Zabezpieczenie podłoża przed wilgocią
3. Układanie glazury, płytek ceramicznych, terakoty, gresu itp.
4. Szlifowanie płytek pod kątem 45 st.
5. Wklejenie listew narożnikowych
6. Docinanie cokolików,
7. Układanie płytek prosto, w caro, z przesunięciem i we wzory
8. Fugowanie, spoinowanie płytek – fugi cementowe, silikonowe, epoksydowe
9. Impregnowanie płytek i fug emulsjami ochronnymi

W cenę szkolenia wliczone są wszystkie materiały, potrzebne do zrealizowania części praktycznej oraz teoretycznej.

Zajęcia praktyczne odbywają się we Wrocławiu w pobliżu dworca PKP oraz PKS.

Warunkiem rezerwacji miejsca po kontakcie telefonicznym, jest wpłata zaliczki 20% na konto:

Bank Pekao SA
64 1240 6670 1111 0010 9318 8127
IBAN: PL 64 1240 6670 1111 0010 9318 8127
SWIFT/BIC: PKOPPLPW

W przypadku rezygnacji z kursu zadatek przepada.

W tytule przelewu prosimy wpisać: zaliczka, nazwę kursu oraz imię i nazwisko, *numer NIP (jeśli będzie potrzebna faktura za kurs).

Uwaga: Zgodnie z zapisami art. 106b ust. 5 znowelizowanej ustawy o
podatku od towarów i usług, sprzedawca będzie mógł wystawić nabywcy
(podatnikowi VAT) fakturę do paragonu tylko jeśli paragon ten będzie
zawierał NIP nabywcy. W związku z powyższym należy wcześniej zgłaszać
konieczności wystawienia faktury do paragonu fiskalnego. W przypadku
uiszczenia zaliczki w treści przelewu należy bezwzględnie podać numer
NIP nabywcy.

Zapoznaj się z naszymi kursami: