Program kursu: MS Excel – poziom podstawowy

Czas trwania kursu: 20 godz. szkoleniowych

 1. Podstawy obsługi programu
 • Interfejs programu – menu podręczne i pasek szybki dostęp
 • arkusze i skoroszyty – nawigacja w arkuszu
 • wstążka – obsługa i konfiguracja
 1. Utworzenie i edycja skoroszytu
 • zaznaczanie komórek, zakresów komórek, kolumn, wierszy, arkuszy
 • dopasowanie szerokości, ukrywanie kolumn i wierszy
 • usuwanie, kopiowanie, przenoszenie, zmienianie nazwy arkusza
 • wprowadzanie danych do komórek, usuwanie zawartości komórki
 • adresowanie komórek, wstawianie komórek, wierszy, kolumn, arkuszy
 1. Formatowanie danych
 • typy danych
 • wprowadzanie tekstu i wartości, ustawienie dat i godzin w arkusza
 • modyfikacja zawartości komórki
 • formatowanie liczb
 1. Operacje na arkuszach
 • zasady pracy z arkuszami
 • zachowanie podglądu nagłówków dzięki blokowaniu okienek
 • praca z wierszami i kolumnami
 1. Komórki i obszary komórek
 • komórki a obszary komórek
 • kopiowanie i przenoszenie obszarów
 1. Tabele
 • czym jest tabela, tworzenie tabel, zmiana wyglądu tabeli
 • praca z tabelami, przenoszenie tabeli
 1. Formatowanie arkusza
 • narzędzia służące do formatowania
 • zastosowanie narzędzi formatujących karty Narzędzia główne
 1. Wprowadzenie do formuł i funkcji
 • podstawowe informacje o formułach – operatory używane w formułach
 • wprowadzanie formuł do arkusza z klawiatury i przez wskazywanie
 • wklejanie do formuł nazw obszarów
 • wstawianie funkcji do formuł
 • edytowanie formuł
 • odwoływanie się do komórek w formułach – odwołania względne, bezwzględne i mieszane
 • zmiana rodzaju odwołania
 • odwołania do komórek znajdujących się poza arkuszem
 • użycie i zastosowanie formuł w tabelach
 • podsumowywanie danych tabeli
 • odwoływanie się do danych tabeli
 • poprawianie typowych błędów w formułach
 1. Drukowanie arkuszy
 • proste drukowanie, drukowanie tytułów wierszy i kolumn
 • skalowanie wydruku
 • drukowanie linii siatki
 • ukrywanie niektórych komórek podczas drukowania
 • tworzenie dokumentów PDF

Zapoznaj się z naszymi kursami: