Program kursu:  Obsługa pakietu MS Word + MS Excel

Czas trwania kursu: 24 godz. szkoleniowe

 1. MS Word
 • Podstawowe operacje na tekście – ustawianie formatu dokumentu: marginesy, ilość szpalt, nagłówki, stopki
 • Wybór krojów i atrybutów pisma oraz płynne regulowanie jego wielkości
 • Definiowanie stylów pisma
 • Łączenie grafiki z tekstem, tworzenie tabel, tworzenie automatycznych spisów treści
 • Automatyczne sprawdzanie poprawności ortograficznej
 • Wykorzystanie słownika synonimów
 • Metody edycji wielu dokumentów na raz
 • Metody importu, łączenia i automatycznej aktualizacji danych pochodzących z innych programów
 • Połączenie dokumentów z plikami zawierającymi dane – korespondencja seryjna, nadruk na kopertach oraz etykietach adresowych
 • Tworzenie własnych pasków narzędziowych oraz szablonów
 • Wstawianie tabeli lub wykresów z programu Excel – połączenie programów Word i Excel
 • Omówienie opcji wydruku
 1. MS Excel
 • Organizacja struktury funkcjonalnej Excela – wygląd ekranu, menu oraz paski narzędzi
 • Wprowadzanie i edycja danych w arkuszu
 • Konstruowanie formuł (wzorów)
 • Zarządzanie plikami – zachowywanie plików na dysku, otwieranie nowych oraz istniejących plików
 • Projektowanie szablonów
 • Formatowanie danych w arkuszu – wprowadzenie pola tekstowego, wykorzystanie malarza formatów, formatowanie warunkowe
 • Operacje na blokach danych – przesuwanie, kopiowanie, usuwanie, podstawowe czynności związane z zarządzaniem arkuszem (dodawanie wierszy, kolumn, usuwanie oraz dodawanie arkuszy)
 • Tworzenie arkuszy danych – praktyczne wykorzystanie różnych typów adresowania
 • Zaawansowane funkcje obliczeniowe – wykorzystanie kreatora funkcji, tabele przestawne, tworzenie dokumentu zawierającego elementy zaawansowane
 • Operacje na danych – filtrowanie danych, sortowanie danych, korespondencja seryjna
 • Wykresy – tworzenie wykresu, opcje wykresu, dokument zawierający wykres

Zapoznaj się z naszymi kursami: