Program kursu:  Ms POWER POINT w praktyce

Czas trwania kursu: 10 godz. szkoleniowych

 1. Podstawowe informacje o tworzeniu prezentacji multimedialnych
 • schemat działania prezentacji
 • różne sposoby zapisu prezentacji
 1. Slajdy
 • tworzenie, przenoszenie i kopiowanie slajdów
 • szablony slajdów
 • formatowanie tła
 1. Animacje
 • przejścia między slajdami;
 • animacje dla elementów slajdu
 • określanie kolejności animacji elementów slajdu
 1. Tabele
 • tworzenie tabel w programie Power Point
 • wstawianie tabel z pliku programu MS Word
 • wstawianie tabel z pliku programu MS Excel
 • formatowanie tabel
 1. Wykresy
 • tworzenie wykresów w programie Power Point
 • wstawianie wykresów z arkusza MS Excel
 • modyfikacja wykresów
 1. Multimedia
 • wstawianie plików graficznych
 • umieszczanie na slajdzie plików firmowych
 • metody wykorzystanie plików dźwiękowych
 1. Organizacja prezentacji
 • hiperłącza
 • recenzja
 • komentarze
 • notatki
 • drukowanie
 1. Przygotowanie prezentacji do pokazu
 • próba tempa
 • narracja
 • pokaz niestandardowy

Zapoznaj się z naszymi kursami: