Program kursu: ABC przedsiębiorczości

Czas trwania kursu: 30 godz. szkoleniowych

 1. Zasady podejmowania (zakładania) działalności gospodarczej w Polsce:
 • załatwianie formalności -uzyskanie wpisu do działalności gospodarczej lub w krajowym rejestrze sądowniczym, ZUS, Urząd Skarbowy, Główny Urząd Statystyczny
 • uzyskanie zezwoleń, koncesji: Sanepid, Państwowa Inspekcja Pracy, Wydział Ochrony Środowiska
 • jak działa „jedno okienko”
 1. Rodzaj wykonywanej działalności (pomysł na firmę) – możliwości własne a potrzeby rynku
 2. Wybór formy organizacyjno–prawnej przedsiębiorstwa, a wpływ na obciążenia przedsiębiorstwa kosztami utrzymania i wysokością podatku
 3. Źródła finansowania przedsiębiorstwa
 4. Marketing a reklama – zasady marketingowe, prawo marketingowe, grupa docelowa klientów, koszty marketingu
 5. Współpraca ze środowiskiem zewnętrznym – dostawcy, odbiorcy, urzędy administracji państwowej, sąsiedzi i partnerzy biznesowi
 6. Spółdzielnia socjalna – alternatywny pomysł na biznes
 7. Biznes plan jako skuteczne narzędzie sukcesu

 

Zapoznaj się z naszymi kursami: