Program kursu: Obsługa programu Adobe Photoshop

Czas trwania kursu: 32 godz. szkoleniowe

 1. Interfejs programu Adobe Photoshop 
 • Grafika rastrowa i wektorowa – specyfika, podobieństwa i różnice
 • Arkusz roboczy Photoshopa, personalizacja interfejsu, paski, okna, dokery, skróty
 • Otwieranie, zapisywanie i opcje dokumentu PSD
 • Linijki, siatka, prowadnice – ustawienia
 1. Technika pracy na warstwach
 • Tworzenie nowych warstw – metody Kopiowania, Usuwania, Zmiany kolejności warstw
 • Blokowanie przezroczystości, położenia, pikseli, łączenie warstw, spłaszczanie obrazka
 • Zmiana przezroczystości między warstwami; wyrównywanie warstw
 • Style warstwy, grupowanie i transformacje warstw
 1. Selekcje
 • Podstawowe narzędzia selekcyjne i ich ustawienia
 • Operacje na selekcjach: wtapianie, wygładzanie, rozszerzanie, zawężanie, transformacja swobodna
 • Zaznaczanie pikseli podobnych i powiększanie automatyczne zaznaczenia,
 • Przenoszenie selekcji i warstw między obrazami; wypełnianie selekcji i obrys
 1. Podstawowe narzędzia malarskie
 • Pędzel, Ołówek, Gumka
 1. Praca z tekstem
 • Formatowanie tekstu, efekty tekstowe
 1. Podstawy edycji i tonowania obrazu
 • Rozjaśnianie, ściemnianie, nasycanie, wysycanie, smużenie
 • Pieczątka (Stamp Tool), Łatka, RGB, CMYK, LAB, HSB
 • Omówienie kanałów, praca z obrazem czarno-białym, funkcje i narzędzia retuszerskie
 1. Korekta kolorystyczna obrazu
 • Automatyczna korekta obrazów
 • Praca na poziomach jasności i Histogramie
 • Zmiana kolorów, nasycenia, jasności
 • Filtrowanie korekcyjne i destrukcyjne

Zapoznaj się z naszymi kursami: