Program kursu: Budowanie i zarządzanie zespołem sprzedażowym

Czas trwania kursu: 16 godz. szkoleniowychcms-428667_1280

 1. Rola menedżera w procesie sprzedaży
 2. Koło motywacji handlowca:
 • powiązanie systemu wynagrodzeń z wynikami sprzedaży
 • delegowanie uprawnień
 1. Najważniejsze cele coachingu:
 • coaching sprzedażowy
 • coaching w miejscu pracy
 • udzielanie skutecznej informacji zwrotnej podczas coachingu
 1. Określenie standardu szkoleniowego
 2. Określanie zakresu wiedzy dla nowozatrudnionych handlowców
 3. Ocena rezultatów
 4. Monitorowanie działań i pomiar rezultatów

Zapoznaj się z naszymi kursami: