Program kursu: Obsługa programu CorelDRAW

Czas trwania kursu: 32 godz. szkoleniowe

 1. Interfejs programu Corel Draw
 • Grafika rastrowa i wektorowa – specyfika, podobieństwa i różnice
 • Arkusz roboczy Corela, personalizacja interfejsu, paski, okna, dokery, skróty
 • Otwieranie, zapisywanie i opcje dokumentu CDR.
 • Menedżer obiektów i symboli – praca na warstwach
 • Rodzaje widoków, dokumenty wielostronicowe
 • Linijki, siatka, prowadnice – ustawienia
 1. Podstawowe narzędzia edycyjne
 • Rysowanie, przenoszenie, usuwanie obiektów
 • Skalowanie, obracanie, pochylanie obiektów przy pomocy myszki
 • Duplikowanie obiektów (wszystkie metody)
 • Ustawianie atrybutów konturu
 • Zapoznanie się ze wszystkimi rodzajami wypełnień, tworzenie własnych wypełnień
 1. Precyzyjne transformacje obiektów
 • Rozmiar i położenie; obrót; skala i lustro; pochylanie
 1. Wyrównywanie i rozkład obiektów, modyfikowanie kształtu
 • Grupowanie i łączenie
 • Kształtowanie obiektów: część wspólna, przycinanie, spawanie
 • Edycja krzywej Bezier’a i tworzenie złożonych kształtów narzędziem kształtu
 • Praca na węzłach – rozłączanie i łączenie obiektów oraz węzłów
 1. Tekst i obróbka tekstu w Corelu
 • Formatowanie i edycja tekstu
 • Rodzaje i atrybuty tekstu
 • Dopasowywanie tekstu do ścieżki
 1. Efekty w formacie wektorowym
 • Perspektywa; obwiednia; metamorfoza; wytłoczenie
 • Soczewki – warstwy efektowe
 • Kadrowanie
 • Interaktywne efekty, m.in. przezroczystość
 1. Efekty w formacie rastrowym
 • Trójwymiarowe
 • Rozmywanie, wyostrzanie
 • Twórcze, zniekształcanie, ozdobne

Zapoznaj się z naszymi kursami: