Szkolenie adresowane do wszystkich osób, które w swojej praktyce zawodowej spotykają się z tematyką żywienia zbiorowego!

 Program kursu: HACCP W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Czas trwania kursu: 10 godz. szkoleniowych

cook-1206263_1280

 1. Zasady GHP jako podstawa zapobiegania zanieczyszczeniom środków spożywczych, zakażeniom i zatruciom pokarmowym.
 2. Wymagania zdrowotne dla osób zatrudnionych w procesie produkcji i w obrocie żywnością.
 3. Zasady prawidłowego mycia i dezynfekcji pomieszczeń, maszyn, urządzeń i sprzętu.
 4. Kontrolowanie obecności szkodników.
 5. Zasady GMP jako sposób prowadzenie wewnętrznej kontroli i jakości zdrowotnej żywności.
 6. Przechowywanie poszczególnych asortymentów środków spożywczych.
 7. Prowadzenie procesów technologicznych.
 8. Podstawowe zasady znakowania żywności.
 9. Księga HACCP – częściowy przykład opracowania, wzory wydruków.
 10. Przykładowy proces technologiczny i CCP.
 11. Norma ISO 22000:2005.

Zapoznaj się z naszymi kursami: