Program kursu : Kadry i płace

Cena: 950 zł

Grupa: max 10 osób

Warunkiem rozpoczęcia zajęć to zebranie grupy min. 5 osób

Czas trwania kursu: 40 godz. szkoleniowychcoins-521523_1280

Moduł kadry ( 15 godzin):
1. Dokumentacja pracownicza
2. Czas pracy pracownika
3. Urlopy pracownicze
4. Umowy o pracę
5. Umowy cywilnoprawne
6. Dokumentacja do US
7. Dokumentacja do ZUS
8. Omówienie zasad działania programu Płatnik ZUS

Moduł płace (25 godzin):
1. Obowiązkowe obciążenia wynagrodzenia brutto;
2. Inne obciążenia wynagrodzenia;
3. Dodatki do wynagrodzeń: nadgodziny, pora nocna, itp.;
4. Obliczanie wynagrodzenia netto;
5. Obliczanie wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych;
6. Obliczanie wynagrodzenia chorobowego;
7. Obliczanie wynagrodzenia urlopowego;
8. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop;
9. Omówienie zasad pracy w programie Symfonia

Zapoznaj się z naszymi kursami: