Program kursu: Ms Word – zaawansowany

Czas trwania: 14 godz. szkoleniowych/2 dni

 1. Szablony
 • Tworzenie i modyfikacja szablonów
 • Zarządzanie szablonami
 1. Style
 • Tworzenie nowego stylu
 • Modyfikacja stylów
 • Zarządzanie stylami
 1. Motywy
 2. Zakładki i odsyłacze
 3. Przypisy, podpisy
 4. Spisy w dokumentach
 • Tworzenie i modyfikacja spisów treści
 • Tworzenie i modyfikacja spisu tabel, rysunków itd
 1. Koperty i etykiety
 2. Korespondencja seryjna
 • Tworzenie dokumentu głównego
 • Definiowanie źródła danych
 • Definiowanie pól korespondencji seryjnej
 • Opcje scalania danych
 1. Podział dokumentu na sekcje
 2. Praca z dużymi dokumentami
 • Możliwości i zastosowanie
 • Tworzenie dokumentu nadrzędnego
 • Korzystanie z konspektu
 1. Śledzenie zmian
 2. Komentarze
 3. Formularze, pola Worda
 4. Zabezpieczenia dokumentów hasłami
 5. Makropolecenia

Zapoznaj się z naszymi kursami: