Program kursu: Obsługa klienta przez telefonbusiness-woman-929800_1280

Czas trwania kursu: 16 godz. szkoleniowych

 1. Kultura zawodu
 • Etykieta
 • komunikacja interpersonalna
 • autoprezentacja
 1. Użyteczne techniki komunikacji
 • umiejętność rozmów na różnych poziomach,
 • umiejętność zadawania pytań: aktywne słuchanie
 • budowanie autorytetu w kontaktach z klientami
 • komunikacja niewerbalna
 • elementy istotne w procesie komunikacji
 1. Telefon jako narzędzie pracy
 • schemat rozmowy telefonicznej
 • wykształcenie rozmowy telefonicznej – ćwiczenia
 1. Co to znaczy trudny klient?
 • typologia, profil klienta
 • empatia i budowanie dobrej relacji z klientem
 1. Stres i konflikty w pracy
 • jak panować nad emocjami i stresem
 • proste i szybkie techniki relaksacyjne uwalniania napięcia i redukcji stresu
 1. Trudne sytuacje w pracy
 • czym są konflikty i jak je diagnozować
 • jak osiągać kompromis
 1. Zarządzanie własnym czasem
 • planowanie zadań
 • nadawanie priorytetów
 • asertywność
 • identyfikacja „złodziei czasu”
 1. Wykorzystywanie narzędzi Mozilla Thunderbird w celu ułatwienia pracy
 • wyszukiwanie i dodawanie zdarzeń w kalendarzu
 • zdarzenia cykliczne
 • widoki kalendarza

 

Zapoznaj się z naszymi kursami: