Program kursu: Operator wprowadzania danych

Czas trwania kursu: 32 godz. szkoleniowe

  1. Wstęp teoretyczny – Pulpit – omówienie elementów; rodzaje okien, podstawowe operacje wykonywane na oknach; Menu Start; przeglądanie i korzystanie z zasobów komputera; konfiguracja Kosza – odzyskiwanie usuniętych dokumentów; Schowek – przenoszenie danych między programami; panel sterowania – podstawowe składniki; Instalacja i deinstalacja oprogramowania; programy antywirusowe; prosty edytor tekstu; sprzęt komputerowy
  2. Formatowanie dokumentów w programie WORD: podstawy obsługi programu; tworzenie i edycja dokumentów; formatowanie; organizacja tekstu; korespondencja seryjna; ustawienia strony; pisownia i gramatyka;
  3. Przeglądanie danych  za pomocą programu EXCEL: podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym; formatowanie komórek; zarządzanie arkuszami; podstawowe operacje na plikach; tworzenie formuł;
  4. Wprowadzanie danych metodą bezwzrokową (nauka za pomocą programu Mistrz klawiatury): budowa klawiatury komputerowej; prawidłowe ułożenie palców – pozycja wyjściowa; sukcesywne „przypisywanie” liter do palców – ćwiczenia; „wywoływanie” liter polskich, pisanie wersalików; znaki interpunkcyjne, nawiasy i inne znaki specjalne wywoływane z klawiatury; stosowanie prawidłowych odstępów międzywyrazowych; znaki dodatkowe (np. $, Σ, }) – funkcja wstawianie; skróty i skrótowce – zasady stawiania przy nich kropek; biegłość pisania – ćwiczenia i monitorowanie; podstawowe skróty klawiszowe (wklej, kopiuj); obsługa klawiatury numerycznej
  5. Zarządzanie danymi w komputerze: podstawowe informacje o bazach danych; pojęcia systemu obsługi baz danych; tworzenie i modyfikowanie tabel – typy pól i ich właściwości, kreator odnośników; klucz podstawowy, indeksowanie; wprowadzanie, edycja i usuwanie danych; filtrowanie i sortowanie
  6. Archiwizacja danych na różnych nośnikach zewnętrznych 
  7. Zapoznanie z ustawą o ochronie danych osobowych

 

Zapoznaj się z naszymi kursami: