Program kursu: Skuteczny handlowiec/sprzedawca

Czas trwania kursu: 24 godz. szkoleniowe

 1. Profesjonalny sprzedawca
 • cechy osobowe sprzedawcy, przygotowanie zawodowe i inne umiejętności
 • elementy motywacji bycia kompetentnym sprzedawcą
 • dobry wygląd, osiąganie satysfakcjonujących zarobków
 • samorealizacja
 1. Konsumenci i klienci – jak poznać zachowania i ich potrzeby?
 • ocena wyglądu ludzi – stereotypy i mity
 • rynek detaliczny i przemysłowy – analiza zachowania klientów
 • klient idealny, klient trudny, klient marudny, klient profesjonalny, e-klient
 • klient instytucjonalny, klient zagraniczny
 • umiejętność rozszyfrowywania zachowań – kiedy i jaka manipulacja?
 • nawiązywanie pierwszego kontaktu – efekt pierwszych sekund
 • próba sondażu potrzeb klienta
 • metody poszukiwaniu informacji o klientach
 • przygotowanie oferty do klienta indywidualnego i instytucjonalnego
 • warsztaty – analiza informacji o klientach i przygotowanie oferty
 1. Technika rozmowy sprzedażowej
 • przygotowanie sprzedaży
 • relacja „potencjalny klient” – sprzedawca
 • zamiana „potencjalny” klient na pewny” klient
 • relacja „sprzedawca” – przełożony
 1. Dokumentacja sprzedażowa
 2. Trening umiejętności negocjacyjnych
 • negocjacje krajowe
 • negocjacje międzynarodowe
 1. Psychologiczne uwarunkowania procesu sprzedaży
 • triki manipulacyjne
 • jak zadawać pytania i jak poszukiwać argumentacji?
 • metody negocjacyjne
 • kiedy argumentacja a kiedy manipulacja?
 1. Zadania i obowiązki sprzedawcy a prawa konsumenta

Zapoznaj się z naszymi kursami: