Uczestnikom organizowanych szkoleń zapewniamy najlepszych i doświadczonych wykładowców oraz dostarczamy materiały szkoleniowe. W ramach szkoleń uczestnicy wzbogacą wiedzę i umiejętności komunikacyjne niezbędne podczas bezpośrednich interakcji z ludźmi jak również zapoznają się z fachową terminologią i ze wszystkimi podstawowymi zasadami, jakie obowiązują w biznesie, a także ze sposobami ich praktycznego zastosowania.

Celem szkoleń jest podniesienie kwalifikacji interpersonalnych uczestników ułatwiających sprawne realizowanie zadań oraz zwiększenie umiejętności w zakresie psychologicznych i wizerunkowych aspektów wykonywania pracy.

Szkolenie są prowadzone za pomocą metod interaktywnych – angażujących wszystkich uczestników treningu. Proponowane formy pracy to: dyskusje, odgrywanie ról, burza mózgów, kwestionariusze do opracowania, praca w grupach, studia przypadku, ćwiczenia.

Na zakończenie szkolenia Uczestnik otrzyma zaświadczenie MEN.

Dla osób zarejestrowanym jako bezrobotne istnieje możliwość sfinansowania kursu w pełnej wysokości przez Powiatowy Urząd Pracy.

  • Kodeks postępowania administracyjnego
  • Prawo pracy
  • Obsługa sekretariatu
  • Asystent/ka zarządu
  • Zamówienia publiczne
  • Kurs szybkiego pisania na klawiaturze

Zapoznaj się z naszymi kursami: