INFORMACJE

Zdobycie umiejętności z zakresu kosmetyki to doskonały sposób na zaistnienie na rynku usług związanych z urodą.

Forma: kwalifikacyjny kurs zawodowy

kwalifikacyjny kurs zawodowy

Tryb: 01.2022 – 02.2022 – zajęcia w 2-3 weekendy w miesiącu

Cena: 150 zł miesięcznie – 200 zł wpisowe (w ramach wpisowego uczestnik otrzymuje akcesoria kosmetyczne)

Symbol cyfrowy zawodu: 51420

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminów zawodowych, w zakresie kwalifikacji

Kwalifikacja:FRK.04. Wykonywanie usług kosmetycznych

WIADOMOŚCI OGÓLNE

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego, w zakresie kwalifikacji

FRK.04. Wykonywanie usług kosmetycznych

Egzamin przeprowadzany jest  przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Tytuł TECHNIKA w zawodzie uzyskuje osoba, który zdała egzamin
potwierdzający kwalifikację wyodrębnioną w  zawodzie technik usług
kosmetycznych oraz posiada wykształcenie średnie.

Osoba, która zdała egzamin potwierdzający  kwalifikację wyodrębnioną w 
zawodzie technik usług kosmetycznych , a nie uzupełni wykształcenia
średniego, będzie posiadała uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie
danej kwalifikacji zawodowej.