W ramach proponowanych tutaj szkoleń realizujemy kursy, które umożliwiają podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz uzyskanie dodatkowych uprawnień w trudnych zawodach technicznych, poszukiwanych na rynku pracy. construction-646918_1280

Uczestnikom organizowanych szkoleń zapewniamy najlepszych i doświadczonych wykładowców, dobrze wyposażone pracownie oraz dostarczamy materiały szkoleniowe.

Aby w optymalny sposób przekazać Państwu wiedzę, rozwinąć umiejętności a także podnieść i utrwalić rezultaty szkolenia, wykorzystujemy obok tradycyjnych metod nowoczesne technologie.

Na zakończenie szkolenia Uczestnik otrzyma zaświadczenie MEN.

Dla osób zarejestrowanym jako bezrobotne istnieje możliwość sfinansowania kursu w pełnej wysokości przez Powiatowy Urząd Pracy.

Zapoznaj się z naszymi kursami: