Od października 2021 ruszamy z zapisami na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Celem kursu jest uzyskanie przygotowania pedagogicznego przez instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki niezbędnej do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu.

Ukończenie kursu uprawnia do przyjmowania młodocianych pracowników w:

  • zakładach usługowych (fryzjerskich, kosmetycznych, krawieckich i wielu innych)
  • placówkach handlowych (sklepach)
  • zakładach produkcyjnych

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny: 602 444 671

Więcej informacji o kursie