Program kursu: Pierwsza pomoc przedmedycznafirst-aid-1253140_1280

Czas trwania: 8-9 godz. szkoleniowych

 1. Podstawowe zasady bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia
 • Ocena miejsca zdarzenia
 • Bezpieczeństwo własne
 • Bezpieczeństwo poszkodowanego
 1. Poszkodowany jako osoba nieprzytomna
 • Przyczyny
 • Badanie
 • Pozycja Bezpieczna
 • BLS
 1. Resuscytacja
 • Osoba dorosła
 • Dziecko/niemowlę
 • Szczególne sytuacje
 1. Budowa i zasady działania AED
 2. Sytuacje kryzysowe i stany nagłe:
 • Drgawki
 • Zawał mięśnia sercowego
 • Udar mózgowy
 • Zatrucia
 1. Urazy mechaniczne oraz obrażenia:
 • Złamania
 • Zwichnięcia/skręcenia
 • Krwotoki
 • Obrażenia klatki piersiowej
 • Obrażenia brzucha
 • Obrażenia kręgosłupa, kończyn lub głowy
 1. Urazy elektryczne oraz termiczne

Zapoznaj się z naszymi kursami: