Program kursu: Profesjonalny asystent zarządu

Czas trwania kursu: 16 godz. szkoleniowych

 1. Wizerunek firmy – public relations a sekretariat
 • Wizerunek firmy a wizerunek sekretariatu
 • Organizacja zebrań, wernisaży i innych spotkań
 • Współpraca z mediami – jak zdobyć przychylność prasy i zainteresowanie dziennikarza?
 • Identyfikacja firmy – Corporate Design
 1. Elegancja i kultura w miejscu pracy
 • Grzeczność i uprzejmość
 • Witanie i przedstawianie się
 • Jak używać tytułów
 • Ubranie i wygląd sekretarki, elementy wizażu
 1. Kontakty interpersonalne w miejscu pracy
 • Komunikacja werbalna
 • Komunikacja niewerbalna
 • Bariery komunikacyjne
 • Praca i różne role w zespole
 • Jak pracować z toksycznymi ludźmi?
 1. Prowadzenie rozmów telefonicznych
 • Komunikacja przez telefon
 • Pierwszy kontakt z klientem
 • Rozmowa handlowa przez telefon
 • Rozmowy przychodzące
 1. Organizacja zebrań i spotkań biznesowych
 • Rodzaje i struktura zebrań oraz spotkań biznesowych
 • Planowanie przebiegu i czasu trwania zebrania
 • Przygotowanie planu i miejsca zebrania, porządek zebrania
 • Nowoczesne metody sporządzania notatek
 1. Jak przyjmować zagranicznych gości
 • Elementów międzynarodowego savoir-vivre
 • Wyjazd w delegację
 • Przygotowanie i realizacja programu delegacji
 • Przyjmowanie partnerów zagranicznych
 1. Stres i inteligencja emocjonalna
 • Stres jako czynnik zaburzający równowagę psychofizyczną
 • Rozwijanie w sobie odporności na stres
 • Czy asertywność jest panaceum na relacje zawodowe?
 • Korzyści osobiste i społeczne
 • Umiejętność stawiania granic oraz obrony własnych praw w kontaktach zawodowych
 • Jak odmówić i zachować poprawne relacje?
 • Problem granic asertywności – relacje ze zwierzchnikiem
 1. Prowadzenie korespondencji biurowej

Zapoznaj się z naszymi kursami: