Program kursu: Prawo pracy

Czas trwania kursu: 30 godz. szkoleniowych

 1. Wprowadzenie do tematyki prawa pracy
 2. Stosunek pracy i wykonywanie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych – po zmianach
 3. Korzyści i koszty dla pracownika i pracodawcy wynikające z różnych form zatrudnienia i współpracy
 4. Najważniejsze obowiązki pracodawcy i pracownika
 5. Wynagrodzenie za pracę
 6. Czas pracy i jego ewidencjonowanie
 • rozliczanie godzin nadliczbowych
 • praca w porze nocnej
 • zapewnienie odpoczynku
 • czas pracy pracowników zarządzających
 1. Urlopy – zasady udzielania, przerwanie i odwołanie
 • wypoczynkowe
 • okolicznościowe
 • bezpłatne
 • macierzyńskie
 • wychowawcze
 1. Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników
 2. Odpowiedzialność za naruszenie praw pracownika
 3. Kontrole z Inspekcji Pracy – grzywny i mandaty
 4. Za jakie przewinienia odpowiada pracodawca?

Zapoznaj się z naszymi kursami: