Proponowane tutaj kursy wszechstronnie przygotują kursantów do sprawowania opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi. Dzięki temu uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę, która pomoże im w ubieganiu się o posadę na przykład w domach opieki społecznej. To również szansa na podjęcie pracy za granicą.

hypertension-867855_1280

Uczestnikom organizowanych szkoleń zapewniamy najlepszych i doświadczonych wykładowców oraz dostarczamy materiały szkoleniowe. W ramach szkoleń uczestnicy wzbogacą wiedzę i umiejętności komunikacyjne niezbędne podczas bezpośrednich interakcji z ludźmi.

Celem szkoleń jest również podniesienie kwalifikacji interpersonalnych uczestników ułatwiających sprawne realizowanie zadań oraz zwiększenie umiejętności w zakresie psychologicznych aspektów wykonywania pracy i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Szkolenie są prowadzone za pomocą metod interaktywnych – angażujących wszystkich uczestników treningu – forma warsztatowa.

Na zakończenie szkolenia Uczestnik otrzyma zaświadczenie MEN.

Dla osób zarejestrowanym jako bezrobotne istnieje możliwość sfinansowania kursu w pełnej wysokości przez Powiatowy Urząd Pracy.

Zapoznaj się z naszymi kursami: