INFORMACJE

Zdobycie umiejętności z zakresu fryzjerstwa to doskonały sposób na zaistnienie na rynku usług związanych z urodą.

Forma: kwalifikacyjny kurs zawodowy

Liczba semestrów: 2

Tryb: zaoczny (zjazdy co 2 tygodnie w weekendy)

Symbol cyfrowy zawodu: 514105

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminów zawodowych, w zakresie kwalifikacji

Kwalifikacja:

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich

WIADOMOŚCI OGÓLNE

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego, w zakresie kwalifikacji

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich

Kurs przeprowadzany jest  przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin zawodowy, otrzyma dyplom kwalifikacji zawodowej w zakresie danej kwalifikacji