Uczestnikom organizowanych szkoleń zapewniamy najlepszych i doświadczonych wykładowców oraz dostarczamy materiały szkoleniowe. W ramach szkoleń uczestnicy wzbogacą wiedzę i umiejętności komunikacyjne niezbędne podczas bezpośrednich interakcji z ludźmi.

business-1137397_1280

Celem szkoleń jest podniesienie kwalifikacji interpersonalnych uczestników ułatwiających sprawne realizowanie zadań oraz zwiększenie umiejętności w zakresie psychologicznych  i wizerunkowych aspektów wykonywania pracy.

Szkolenie są prowadzone za pomocą metod interaktywnych – angażujących wszystkich uczestników treningu. Proponowane formy pracy to: dyskusje, odgrywanie ról, burza mózgów, kwestionariusze do opracowania, praca w grupach, studia przypadku, ćwiczenia.

Na zakończenie szkolenia Uczestnik otrzyma zaświadczenie MEN.

Dla osób zarejestrowanym jako bezrobotne istnieje możliwość sfinansowania kursu w pełnej wysokości przez Powiatowy Urząd Pracy.

Zapoznaj się z naszymi kursami: