Europejskie Centrum Kształcenia Specjalistów w czerwcu 2020 po przeprowadzonym audycie uzyskało prawo do posługiwania się Znakiem Jakości TGLS Quality Alliance, w związku z tym, nasza placówka kształcenia znajduje się w Bazie Usług Rozwojowych. Umożliwia to mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, spełniającym określone kryteria starać się o dofinansowanie na kursy dla swoich pracowników w naszej placówce.