Program kursu: Kosztorysowanie budowlanebuilding-1080589_1280

Czas trwania kursu: 40 godz. szkoleniowych

 1. Pojęcia, definicje, idea kosztorysowania, podstawy prawne kosztorysowania
 2. Podstawy kosztorysowania, rodzaje kalkulacji – szczegółowe i uproszczone kalkulacje, bazy cenowe
 3. Katalogi Nakładów Rzeczowych – szczegółowe omówienie katalogów KNR 2-01, KNR 2-02, KNR 4-01, omówienie pozostałych katalogów
 4. Zasady wykonywania przedmiarów robót budowlanych
 5. Zajęcia praktyczne dotyczące wykonywania przedmiarów – praca w programie NormaPro
 6. Praca w programie NormaPro – omówienie funkcji programu NormaPro, zasady wprowadzania pozycji kosztorysowych, cen jednostkowych, podział kosztorysu na działy
 7. Zajęcia praktyczne dotyczące wykonywania kosztorysów robót budowlanych ćwiczenia w programie NormaPro
 8. Cenniki – wprowadzanie i korzystanie z cenników
 9. Zajęcia praktyczne dotyczące korzystania z baz cenowych
 10. Wydruk – przygotowanie kosztorysu do wydruku, eksport plików do html, pdf, kst, ath
 11. Zajęcia praktyczne dotyczące przygotowania do wydruku i eksportu plików
 12. Samodzielne sporządzanie kosztorysów w programie NormaPro

Zapoznaj się z naszymi kursami: