Program kursu: Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym

Czas trwania kursu: 8 godz. szkoleniowych

 1. Struktura kontroli zarządczej – obowiązki i odpowiedzialność
 2. Poziom kontroli zarządczej
 3. Od czego zależy skuteczność kontroli zarządczej
 4. Ocena i samoocena kontroli zarządczej
 5. Określenie celów i ich monitorowanie
 6. W jaki sposób identyfikować ryzyko
 7. Identyfikacja przyczyn ryzyka i potencjalnych konsekwencji w przypadku jego wystąpienia
 8. Mechanizmy kontrolne
 9. Szacowanie ryzyka – szacowanie prawdopodobieństwa i skutku ryzyka
 10. Mapowanie i hierarchizacja ryzyka
 11. Dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem w postaci rejestru ryzyka
 12. Monitorowanie ryzyk – czujnik ryzyka, czyli system wczesnego ostrzegania

Zapoznaj się z naszymi kursami: