Program kursu: Ms Word – podstawowy

Czas trwania: 8 godz. szkoleniowych/1 dzień

 1. Wprowadzenie do pracy w programie MS Word
 • Opis okien, oraz menu programu Word
 • Klawisze skrótów
 1. Edycja dokumentu
 • Widoki w Wordzie
 • Podstawowe zasady przy edycji dokumentu
 • Czcionki
 • Akapity
 1. Grafika
 • Wstawianie grafiki
 • Formatowanie obiektów graficznych
 • Tabele
 • Wykresy
 • Sposoby wstawiania tabel, zmiana wymiarów tabeli
 • Dodawanie, usuwanie i łączenie (komórek, wierszy, kolumn)
 • Obramowanie i cieniowanie
 • Zdjęcia, ClipArty, SmartArty, kształty
 1. Zarządzanie dokumentami
 • Zabezpieczenia dokumentów hasłami

 

Zapoznaj się z naszymi kursami: