Program kursu: Profesjonalne techniki procesu sprzedaży  

business-man-1176006_640

Czas trwania kursu: 8 godz. szkoleniowych

 1. Korzyści i zagrożenia płynące z kontaktu osobistego i telefonicznego z Klientem
 • lista mocnych i słabych stron każdej z metod kontaktu
 1. Standard spotkania handlowego
 • otwarcie spotkania, techniki budowania długotrwałych relacji z Klientem
 • pierwsze wrażenie, komplement, podobieństwa, odsłanianie intencji, komunikacja pozytywna,
 • komunikacja niewerbalna – budowanie zaufania i otwartości Klienta, ćwiczenia
 1. Motywy podejmowania współpracy przez Klientów
 • jak rozpoznawać potrzeby Klienta
 • zadawanie pytań, aktywne słuchanie, parafraza.
 1. Prezentacja oferty – język korzyści, indywidualność oferty, dopasowanie prezentacji oferty do typu Klienta, ćwiczenia
 2. Trudne sytuacje w relacjach z Klientem – obiekcje i umiejętność radzenia sobie z nimi, negatywne emocje.
 3. Metody radzenia sobie z odmową Klienta przy pierwszym kontakcie, ćwiczenia
 4. Standard zamknięcia spotkania sprzedażowego, techniki wywierania wpływu, sygnały zakupu, ćwiczenia

Zapoznaj się z naszymi kursami: