Program kursu: Trening menedżerskibusiness-idea-534228_1280

Czas trwania szkolenia: 16 godz. szkoleniowych

 1. ROLA I FUNKCJE MENEDŻERA
 • Podstawowe funkcje i zadania menedżera – lidera
 • Problemy kierowania – czynnik ludzki, relacje społeczne, formalne i nieformalne czynniki kształtujące sytuacje zawodowe
 • Osobowość menedżera, a skuteczność działania w rolach kierowniczych
 1. SKUTECZNA KOMUNIKACJA
 • Techniki aktywnego słuchania
 • Przepływ informacji, poziomy i rodzaje komunikowania, funkcje procesów komunikacyjnych, kontakty interpersonalne a formalne, pośrednia komunikacja organizacyjna
 • Język przywódcy – czyli jak być przekonywującym?
 • Dwustronność przepływu informacji – udzielanie informacji zwrotnej
 1. MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW
 • Motywacja – mobilizowanie, tworzenie motywacji finansowych i pozafinansowych, zarządzanie jako zaspokajanie potrzeb ludzkich, wartości i modele sukcesu
 • Czym motywować pracowników? – potrzeby pracowników
 • Jak motywować? – techniki motywowania
 1. OCENA PRACY
 • Ocena formalna i nieformalna
 • Błędy oceny – jak ich unikać?
 • Sposoby prowadzenia rozmowy oceniającej – jak chwalić a jak udzielać reprymendy pracownikom
 • Informacja zwrotna – konstrukcja informacji zwrotnej, umiejętność rozróżnienia oceny od opisu, kiedy udzielać informacji zwrotnej i jak ją przyjmować
 • Ustalanie celów i wyciąganie wniosków
 1. ROZWIJANIE PRACOWNIKÓW
 • Delegowanie zadań i uprawnień
 • Elementy myślenia twórczego i asertywności
 • Zasady coachingu
 1. TRUDNE SYTUACJE W KIEROWANIU LUDŹMI
 • Dyscyplinowanie pracowników
 • Sytuacje trudne i procesy podejmowania decyzji
 • Rozwiązywanie konfliktów (dynamika konfliktu, indywidualne style reagowania w sytuacjach konfliktowych, strategie rozwiązywania konfliktów)

Zapoznaj się z naszymi kursami: