Program kursu: Zarządzanie czasem – organizacja pracy własnej

Czas trwania kursu: 8 godz. szkoleniowych

 1. Aktywne podejście do zarządzania czasem
 2. Krąg reguł zarządzania czasem w pracy i życiu prywatnym
 3. Organizacja pracy własnej poprzez wyznaczanie priorytetów i sposoby ich ustalania
 4. Zysk i strata w planowaniu zadań – szacowanie czasu
 5. Analiza celów i kontrola ich realizacji
 6. Obrany cel a elastyczność w działaniu
 7. „Złodzieje czasu” – sytuacje, które nie sprzyjają efektywnemu zarządzaniu czasem
 8. Analiza własnego stylu zarządzania czasem: Autoccoaching
 9. Radzenie sobie z niepowodzeniami
 10. Techniki analizowania czasu pracy i tworzenie „planów działań”
 11. Tworzenie planu pracy i jego kontrola
 12. Delegowanie zadań
 13. Przyczyny i przeszkody w zarządzaniu czasem
 14. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych

 

Zapoznaj się z naszymi kursami: